AYRILIK KARARININ SONUÇLARI Hakim, boşanma davası sonucnda boşanmaya ve ayrılığa karar verebilir fakat ayrılık davası sonunda boşanmaya değil sadece ayrılığa karar verebilmektedir. Herhangi bir ayrılık kararı minimum 1 yıl en fazla ise 3 yıl olabilmektedir. 1- Ayrılık Kararı   Ayrılık süresi (1-3 yıl) mahkeme kararının kesinleşmesi ile başlar. Bu karar evlenmeyi sonlandırmaz sadece evliliğe ara verir. Evlilik bitmediği için eşlerin evlilik yükümlülükleri devam eder. Örneğin evden ayrılan taraf sadakat yükümlülüğü devam ettiği için zina yapamaz, boşanma sebebi olur. Terke dayalı boşanma davası açmak için 6 ay süre geçmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Ayrılık kararı minimum 1 yıl olduğundan bu 6 aylık süre aşılmış oluyor. Peki evden ayrılan tarafa bu bağlamda terke dayalı boşanma davası açılabilir mi? Elbette hayır. Taraf ayrılık kararı ışığında evden ayrılma hakkını kullanmıştır. 
a-) tedbir nafakası Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine paraya ihtiyacı olan tarafa tedbir nafakası bağlayabilir. Paraya ihtiyacı olan taraf evden ayrılan taraf olabilir, sakınca yoktur. Bu parayı verecek olan tarafın ekonomik durumu göz önüne alınarak ayarlanır.
b-) çocukların durumu Kanunumuza göre hakim, ayrılık kararı ve boşanma kararı verirken olanak buldukça ana babayı dinler ancak hakim bunlarla bağlı değildir, çocuğun menfaatine ne uygun düşüyorsa hakim ona karar verir. Re’sen her şeyi göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapar. Burada bahsedilmesi gerek bir şey daha var. İştirak nafakası.. Hakim, çocuğun bakım ve eğitim masraflarını karşılamak için çocukla yaşamayan taraftan onun ekonomik durumu ölçüsünde nafaka isteyebilir. Çocuk ile yaşayan tarafın zaten bu yükümlülüğü yerine getireceği düşünüldüğünde nafaka söz konusu değildir. Diğer bir husus ise çocukla yaşamayan tarafın çocukla görüşmesine hakim engel olabilir. Bütün bu konularda çocuğun menfaati her şeyden üstündür ve hakim çocukla ilgili durumları re’sen göz önüne almaktadır.  
c-) ayrılık süresi bittiğinde ihtimaller Taraflar ayrılık süresi bittiğinde birleştikleri halde sorun yoktur, süre bitmeden de birleşebilirler tabii ki. Ama eğer ki süre bittiği halde taraflar ayrı yaşıyorsa yani birleşmeye niyet yoksa boşanma davası açılmalıdır. Taraflardan her biri bu davayı açabilir, yani ayrılık davasında kusurlu olan tarafın da açması mümkündür. Üzerinde durmamız gereken bir durum daha var: Ayrılık süresi zarfında tarafların yükümlülükleri devam ettiğinden; örneğin, taraflardan biri zina yapmıştır. Buna dayalı boşanma davası da açılabilir. (süre bitmeden de süre bittikten sonra da.)    

Medeni Hukuk Notları -21