ATEG vakfı burs

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı ( ATEG Vakfı ) , yaptığı açıklama ile 2021-2022 eğitim dönemi karşılıksız burs başvuruları‘nın başladığını duyurdu.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç sahibi olan öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarını devam ettirebilmeleri için karşılıksız burs verecektir.

Verilecek olan karşılıksız burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edileceği belirtildi.

Karşılıksız burs başvuruları 24 Eylül 2021 tarihinde bitecektir.

ATEG Vakfı Bursları lisans eğitimi gören öğrencilere aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. ATEG Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

İkinci öğretim öğrencileri ve lisansüstü öğrencilerininin burs başvuruları alınmamaktadır.

Burs Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

Burs Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi,
 • E – devletten alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
 • İban No

Burs Başvurusu için Son Tarih

24 Eylül 2021’dir

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız burs başvurularıBurs Başvuru Formu‘nun vakıf internet adresinden çıktısı alınıp imzalanarak istenilen belgelerle birlikte ATEG Vakfı’na şahsen ya da web sayfasına gerekli evraklar yüklenerek başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru sayfası için TIKLAYINIZ

ATEG Vakfı 2021 Burs Başvuruları

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir