Bir eşin katılma alacağını hesaplarken diğer eşin artık değerini bulmak zorundayız. Bu yüzden de mal rejimi tasfiyesini doğru bir şekilde tamamlamak gerekir. Değer artış payı ve denkleştirme alacağının ne olduğunu önceki notlarda anlatmıştık. Bu yüzden tekrardan açıklanmayacak.

ARTIK DEĞER: Eşin aktif değerleri – Eşin pasif değerleri

AKTİF DEĞERLER: Edinilmiş malları + Edinilmiş malından kişisel malına yaptığı katkının denkleştirme alacağı +| Edinilmiş malından eşinin kişisel malına yaptığı katkının değer artış payı alacağı + Eklenecek değerler

Örneğin; Kocanın bir tane edinilmiş malı olsun: 100.000 TL değerinde otomobil.

Aktif değerler kısmında hesaplanan değer artış payı alacağı ise 50.000 TL olsun. (eşinin kişisel malına yaptığı edinilmiş katkı)

Aktif değerler kısmında hesaplanan denkleştirme alacağı ise 25.000 TL olsun. (kendi kişisel malına yaptığı edinilmiş katkı)

Eklenecek değerler ise TMK 229. Kocanın eklenecek değerini 10.000 TL alalım.

Kocanın aktif kısmı: 100.000 + 50.000 + 25.000 + 10.000 = 185.000 Türk lirası.

PASİF DEĞERLER: Edinilmiş malların borçları + Kişisel maldan edinilmiş mala yapılan denkleştirme alacağı + Diğer eşin bizim edinilmiş malımıza yaptığı kişisel katkı 

Örneğin; Kocanın otomobiline ilişkin 15.000 TL borcu olsun.

Pasif değerler kısmında hesaplanan değer artış payı alacağı ise 10.000 TL olsun. (edinilmiş malımıza eşimizin yaptığı kişisel maldan katkı)

Pasif değerler kısmında hesaplanan denkleştirme alacağı ise 20.000 TL olsun. (kendi edinilmiş malımıza yaptığımız kişisel katkı)

Kocanın pasif kısmı: 15.000 + 10.000 + 25.000 = 50.000 Türk lirası.

ARTIK DEĞER HESABI: Aktif değerler – Pasif değeler

185.000 – 50.000 = 135.000 Türk lirası.

EŞİMİZİN KATILMA ALACAĞI: Artık değerimiz / 2

135.000 TL / 2 = 67.500 Türk lirası.

*****

Şimdi ise kendi katılma alacağımızı hesaplamak için eşimizin mallarına aynı işlemleri yapacağız.

Eşimizin aktif kısmının 100.000 TL , pasif kısmının ise 120.000 TL çıktığını varsayalım.

Eşimizin artık değeri: 100.000 – 120.000 = -20.000 Türk lirası.

Bizim katılma alacağımız: -20.000 / 2 = -10.000 TL

Katılma alacağı negatif çıktığında “0” TL olarak düşünmeliyiz.

SONUÇ: Eşimizin katılma alacağı 67.500 TL çıkarken bizim katılma alacağımız 0 TL çıktı. Yani eşimizin bizden 67.500 – 0 = 67.500 TL katılma alacağı mevcut.

Medeni Hukuk Notları -33