Teklif sunmak için: Yazılı ve gerekçeli olmalı. Meclisin en az 1/3’ü kabul edecek.
-Meclis başkanına sunulur, anayasa komisyonuna gönderilir, komisyonda hazırlanan raporla yeniden
meclis başkanına sunulur, milletvekillerine yollanır, genel kurulda görüşülür.
İki görüşme olur. Görüşmeler arasında en az 48 saat olmalıdır!
-Birinci görüşme: 1- Teklifin maddelerinin oylanmasına geçilmesi için oylama
2- Maddelerin tek tek oylanması

-İkinci Görüşme: 1- Maddeler tek tek yeniden oylanır
2- Tek oylama, değişiklik teklifinin hepsi oylanır

! Bütün oylamalar gizli yapılır, zorunlu.

Anayasanın Kabul Edilmesi İçin Oylama
X= kabul yeter sayısı
X< 3/5= 360 milletvekili
360<x<400 : kabul edilmiş sayılır ve cumhurbaşkanına gider.
-Halk oylamasına sunabilir.
-Veto edebilir.
Veto ederse meclise döner.
X<360 : düşer ve bir yıl süreyle yeniden sunulamaz.
360<x<400 : Yeniden cumhurbaşkanına sunulur ve cumhurbaşkanı halk oylamasına sunar.
X>400: Cumhurbaşkanına gider.
-Halk oylamasına sunabilir.
-Direkt onaylayabilir.
! Cumhurbaşkanın veto hakkı bir keredir.
! Esas 2007/72’ye göre önemli olan ikinci görüşmedeki oylamalardır. Bu oylamalarda 360 veya 400’ü
geçmesi gerekir.

anayasa

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir