Amaç. İdarenin tüm faaliyetleri kamu yararına dayandığı için bütün işlemlerinin yöneldiği hedef, yani amacı da kamu yararı olmalıdır.  Bu kamu yararı, farklı faaliyet alanlarında ve konularında farklı şekillerde görünebilir.

Kamu yararı dışında ve ona yabancı herhangi bir sonucu elde etmek için girişilen etkinlik ve bu kapsamda yapılan işlemler maksat unsuru yönünden hukuka aykırıdır. Buna göre, duygusal, politik, ve kişisel nedenlerin kamu yararı dışında olduğu  düşünülmüş ve İdarenin bir kişiyi hedef alarak, onu yararlandırmak veya belli bir usulün korumasından mahrum bırakmak için, ya da üçüncü kişileri korumak amacıyla gerçekleştirdiği işlemlerinin «maksat» unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu kabul edilmiştir.

Şu halde, demek ki, işlemi yapanlar, kişisel, siyasal, maddi  ve benzeri   amaçla, kayırma, yan tutma, çıkar sağlama, engel olma gibi bir dürtü  ile hareket etmiş ise , işlem, kamu yararı  dışında bir amaçla yapılmış demektir.

İdarenin kamu yararı amacı dışında bir amaç gütmesi durumunda tesis edilmiş olan işlem hukuka aykırı olur.

Kişi şahsi veya duygusal bir amaç güderse, siyasi bir amaç varsa veya üçüncü kişileri korumak amaçlandıysa işlem hukuka aykırıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir