ALTERNATİF MALİYET  

   Sınırlı kaynaklarla sınırsız sayıda ihtiyaçlar giderilemeyeceği için bazı gereksinimlerin ertelenmesi veya bazı gereksinimlerine tamamen vazgeçilmesi gerekir. Kıt kaynakların kullanılmasında alınan her kararda seçilen alternatifin maliyeti seçiminden vazgeçilen alternatiftir. Bu duruma boşa harcanan fırsatlar anlamına gelen “Fırsat Maliyeti” veya “Alternatif Maliyet” denir. Karar verilen alternatifin maliyeti söz konusu karar verilirken vazgeçilmez zorunda kalınan alternatiftir.  

Not: Bir şeyi elde edebilmek için başka bir şeyden vazgeçmek durumuna değiş tokuş ya da mübadele denilmektedir.

1-Tüketim Kararlarında Alternatif Maliyet:

    Bir birey belli bir bütçeye sahiptir. Bu belirli bütçe ile sınırsız kaynaklarını karşılayamayacak olan tüketici neyi karşılayacağını karar verirken neyi karşılayamayacağına da karar vermiş olur. Bir kişinin satın almaya karar vermiş olduğu mal ya da hizmetin alternatif maliyeti o kişinin söz konusu malı satın almak için ödediği parayla satın alabileceği halde almadığı diğer mal ya da hizmetlerdir. Bir mala ödenen para o malın parasal maliyetini yansıtmaktadır. O malın parasal maliyeti ile satın alınması mümkün tüm diğer mal ya da hizmetler, söz konusu malın alternatif maliyetidir.

2-Üretim Kaynaklarında Alternatif Maliyet:

   Kit mal ve hizmetlerin tüketim kararlarının alınmasında olduğu gibi üretilen her malında bir alternatif maliyeti vardır. Her ekonomide, kıt olan üretim faktörleriyle farklı farklı mal ve hizmetler üretilebilmektedir. Üretilmiş her malın üretiminde kullanılan faktörlerle başka malların üretilebilmesi de olasıdır. Burada alternatif maliyet bir malın üretimine katılan üretim faktörleriyle üretilmesi mümkün olduğu halde üretilmesi olan mal ve hizmetlerdir. 

   Üretim kararlarında alternatif maliyeti daha belirgin görebilmek için üretim olanakları eğrisi kullanılabilir. Üretim olanakları eğrisi aynı zamanda “Transformasyon Eğrisi” ya da “Üretim Sınırı” olarak da geçebilir. Anlattıklarımı basitleştirmek ve aynı zamanda somutlaştırmak için toplumda sadece araba ve ceket üretildiğini varsayalım.   

 Araba ÜretimiCeket Üretimi 
A0500
B10470
C20420
D30310
E40200
F500

     Eğri dışındaki herhangi bir üretim bileşimine erişmek olası değildir. Çünkü eğri erişilebilecek mal ve hizmet miktarlarının üst sınırıdır. Grafikteki tarafı dikdörtgenin dikey kenarındaki ceket miktarı yatay kenarında ifade edilen arava miktarının alternatif maliyetini vermektedir.  

3-Devletin Harcama Kararlarında Alternatif Maliyet:  

    Devletin aldığı her harcama ya da yatırım kararının da alternatif maliyeti vardır. Ancak devletin yatırım ya da harcama kararı, toplumu ilgilendirdiğinden, bu kararın “Sosyal Alternatif Maliyet” inden bahsedilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir