Evlilik - Birinci Kısım

EVLENME

 Evlenme,nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan hukuki işemdir.

Evlenmenin Hukuki Niteliği: 

  • Kendine özgü aile hukuku sözleşmesidir.
  • Temsil kabul etmez.
  • Koşula veya vadeye yer vermez.

Evlenmenin hukuki niteliği doktirinde tartışmalıdır.Bir görüş,evlenmenin bir aile hukuku sözleşmesi olduğunu savunur.İkinci görüş,evlenmenin şart-tasarruf olduğunu kabul etmektedir.

Evlenmenin Şartları : 

  1. Evlenecek kişilerin ayrı cinsiyetten olması 
  • Evlenme ehliyeti : Medeni kanunumuza göre erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.( olağan evlenme yaşı) .Fakat hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını dolduran kadın veya erkeğe evlenme izni verebilir.Mümkün oldukça önce anne ve baba ya da vasi dinlenir.

*Tam ehliyetsizler : Evlenme ehliyetleri yok

*Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler : Evlenme ehliyetleri tam 

*Sınırlı ehliyetsizler : Kısıtlılar ile 17 yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilci izni ile evlenebilir.16 yaşını doldurmuş küçükler olağanüstü durumlarda hakim izni ile evlenebilir.

17 yaşını doldurmuş ve ergin olup da kısıtlanmış kişiler yasal temsilci izni ile evlenir,yasal temsilci izni olmadan evlenirse nisbi butlan.Yasal temsilci haklı sebep olmadan izin vermezse , hakimden evlenme izni alınabilir. 16 yaşını doldurmuş hakim izni almadan evlenirse nisbi butlan.

Yasal temsilci rızası yazılı ve noterden imzasının onaylanmış olması gerekir.Evlenmek için başvuru anında diğer belgelerle evlendirme memuruna sunulması gerekir.

Evlenme Engelleri:  

    Kesin Evlenme Engelleri                                         Kesin Olmayan Evlilik Halleri 

Hısımlık      Mevcut          Akıl Hastalığı                Kadın için                      Bulaşıcı hastalık                     Evlilik                                                  bekleme süresi

Kesin evlenme engelleri , evlilik mutlak butlanla sakat olur.Kesin evlenme engelleri,evlenmenin geçerliliğini etkilemez.

Evlenmenin Şekil Şartları : 

  • Kadının veya erkeğin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar.
  • Gerekli belgelerin evlendirme memurluğuna verilmesi 
  • Başvurunun evlendirme memuru tarafından incelenmesi; evlenme için gerekli şartlar varsa evlenmek için izin belgesi verilir.
  • Evlenme memuru önünde ve iki tanık önünde tarafların bizzat bulunmasıyla evlenme töreninin yapılması
  • Evlendirme memurunun birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduğunda tarafların olumlu sözlü cevapların vermeleri

Evlenmeye izin belgesi,belgenin veriliş tarihinden itibaren altı ay içinde herhangi evlendirme    memurunun önünde evlenebilir.

Şekil Şartlarına Uymama Sonuçları: 

Evlenecek kişiler iradelerimi evlendirme memuru önünde aynı anda açıklamamışlarsa evlenme yok hükmündedir.Diğer şekil şartlarına uyulmamış olması evlenmenin geçerliliğini etkilemez.

Dini Evlenme: Evlendirme memuru önünde evlenen kişiler eğer dini evlenme de yaptırmak isterlerse,evlenme cüzdanını göstermek zorundadır.Evlenmenin geçerliliği dini törenin yapılmasına bağlı değildir.

ÇAKÜHF Medeni Hukuk

TMK

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir