Görüntülüyor 25 Sonuç(lar)
Genel Kamu H., İÜHF 1. Sınıf

İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması

İLKEL TOPLUMDA EŞİTLİĞİN KORUNMASI İlkel toplumlar eşitliğin sağlanması için katı gelenekler oluşturmuştur. Sadece kabile önderlerinin denetlenmesiyle kalmamış oluşabilecek ayrıcalıklı bir grubun önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kişilerin sosyal becerileri karşısında bekleyebileceği tek …

ayni haklar
Eşya Hukuku, İÜHF 3. Sınıf

Ayni Haklarda Geçerli Olan Prensipler

ALENİYET PRENSİBİ Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebildiğinden kamuya açık olmalı böylece herkes hakkı ihlalden kaçınabilecektir. Aleniyet fonksiyonunu taşınırlarda zilyetlik taşınmazlarda ise zilyetliğin görünüm biçimi olan tapuya tescil sağlamaktadır. BELİRLİLİK …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)