Görüntülüyor 95 Sonuç(lar)
MEF Hukuk Fakültesi, MEF İdare Hukuku

KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI

OLAĞAN DÖNEMLERDE Anayasa 13.maddesi üzerinden incelenir. Ölçülülük ilkesi üzerine durulur. Kolluk faaliyetinin temel özelliği: temel hak ve özgürlükler konusunda bir sınırlandırma yapabilmesidir. Anayasal bütün güvenceler idareyi bağlayan sınırlardır. Beşeri faaliyetleri …

Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ/ÖDEME BİÇİMİ/İNDİRİM SEBEPLERİ (haksız fiil hukuku)

HAKSIZ FİİL HUKUKU (MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ/ÖDEME BİÇİMİ/İNDİRİM SEBEPLERİ) Maddi Tazminatın Belirlenmesi Tazminatın miktarı, zarar kadar veya zarardan daha az olabilir. Daha fazla olamaz. İstisna: TMK md.25/f.3 uyarınca “Davacının, maddi ve …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)