Görüntülüyor 28 Sonuç(lar)
Ceza Hukuku, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR

SUÇ TANIMI: Toplumsal düzenin devamı açısından korunmasıgereken hukuki değerlerin ihlâli niteliğini taşıyan, haksızlık teşkileden insan davranışıdır.KABAHAT TANIMI: Kanunda, karşılığında idari yaptırımuygulanılması öngörülen haksızlıktır. SUÇ İLE KABAHAT ARASINDAKİ FARKLAR Suç karşılığında …

Anayasa Hukuku, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yargı

YARGI Yargı Fonksiyonunun Maddi Açıdan Tanımlanması: Fonksiyonu yerinegetiren organın kim olduğuna bakılarak değil, bu fonksiyonun içeriğinemaddi niteliğine bakılarak tanımlanır. Yani yargı fonksiyonunu hukukiuyuşmazlıkları çözme fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Yargıfonksiyonunda hukuki uyuşmazlıklar …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Devlet sistemleri 2

ABD’de Başkanlık Sisteminin İşlemesini Kolaylaştıran Unsurlar1-Siyasi kutuplaşma yok. Derin ideolojik ayrılık yok.2-Bizim anladığımız şekilde parti anlayışı yok. ABD’de serbest parti anlayışı var.3-Federalizm başkanlık sisteminin otoriterleşmesini engelliyor.4-Yargının tarafsız ve bağımsız olması.5-Basın …

PRÜ Hukuk Fakültesi, Prühf Anayasa

Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm – Başkanlık Sistemi

Aklileştirilmiş (Rasyonelleştirilmiş) ParlamentarizmParlamentarizmin zayıf yanları ortadan kaldırılarak güçlendirilmeye çalışılmış.Hükûmet İstikrarı: Hükûmetin kolay kolay yıkılmaması, görevden zor alınması.Siyasi İstikrar: Siyasi kurumların uzlaşı içinde beraber çalışması.Siyasi istikrarın sağlanması açısından hükûmet istikrarı önemli.Hükûmet …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)