Görüntülüyor 34 Sonuç(lar)
Anayasa H.

AYM genel bilgiler

1876 Kanun-i Esasi, katı ve yazılı bir anayasa olmasına rağmen kanunların yargısal denetimi yoktur çünkü o zamanlarda dünyada da böyle bir uygulama yoktu. Ancak siyasal denetim vardır: Heyet-i Ayan, Heyet-i …

Anayasa H.

Anayasa yargısına giriş

Anayasa yargısı, anayasaya uygunluk denetimi yapmaktadır. II. Dünya savaşından sonra yaygınlaşmıştır. (faşist partilerin meclislerde yer edinmesine fren aracı)  Klasik liberal sistemin özünde parlamentonun üstünlüğü (kralın yetkilerinin kısıtlanması) anlayışı olmakla beraber …

Anayasa H.

Hakimler ve savcılar kurulu

Hakimlerin atanma usulü, yargı bağımsızlığı açısından büyük önem arz eder. Ülkeden ülkeye usul değişse de bağımsızlığı zedeleyen yöntemler kabul edilmez. Yaygın uygulama, çoğulcu ve bağımsız yapıda üst kurul oluşturulmasıdır. Bu …

Anayasa H.

Türk Sayıştay’ı

Parlamentoya ait olan bütçe hakkı kapsamında, yürütme organı tarafından gerçekleştirilen bütçe uygulamalarının denetimi görevi, parlamento adına tarafsız ve uzman kuruluş oolan Sayıştay tarafından yapılır. Tarihi abbasiler dönemine kadar gider. 1862 …

Anayasa H.

Yargı sistemleri

İki tür yargı sisteminden bahsetmek mümkündür. Bu ayırımı, yüksek mahkeme sayısına bakarak yapıyoruz. Tek bir yüksek mahkeme mevcutsa “yargı birliği” birden fazla yüksek mahkeme mevcut ise “yargı ayrılığı” sistemi söz …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)