Görüntülüyor 41 Sonuç(lar)
Roma

Roma aile yapısı

ROMA AİLE: Roma’da aile tek kişinin hakimiyetine dayanan bir yargıya sahipti. Dar anlamda Roma ailesi, aile reisi ve ona bağımlı olan kimselerden meydana geliyordu. Eski devirlerden beri manus’lu ve manus’suz …

Roma

Roma’da hak ehliyeti

Hak ehliyeti hak sahibi ve borç altına girebilme ehliyetini ifade eder. MK.m. 8’e göre ‘’ her insanın hak ehliyeti vardır’’ Roma’da hak ehliyetine sahip olmak için insan olmak yeterli değildi, …

Anayasa H.

Osmanlı anayasal gelişmeleri

SENED-İ İTTİFAK (1808) 1807  yılında İstanbul’da  Kabakçı  Mustafa’nın  yönetiminde  Üçüncü  Se-lim’e  karşı  bir  ayaklanma  oldu.  Üçüncü  Selim  tahtan  indirildi  ve  yerine  Dör-düncü  Mustafa  geçirildi.  Üçüncü  Selim’i  tekrar  tahta  oturtmak  için  …

Anayasa H.

Seçim ittifakı

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun  12. maddesine eklenen 12/A maddesi ile seçim ittifakı açıkça düzenlenmiştir. Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilirler. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir. İttifak …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)