Anayasa Yargısı, İÜHF 2. Sınıf

Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararname ve AYM

kanun hükmünde kararname

OLAĞAN DÖNEM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Mevcut anayasamızda kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır çünkü 2017 Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası’ndan çıkarılan 91. Maddede KHK’ların içerik ve işleyişi ile ilgili …

Anayasa Yargısı, İÜHF 2. Sınıf

AYM ve Anayasa Değişiklikleri İptali Davası

AYM

ANAYASA MAHKEMESİ VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ İPTALİ DAVASI Anayasanın AYM’nin görev ve yetkileri kenar başlıklı 148.maddesinin ikinci fıkrasına göre “…; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına …

Borçlar Genel, İÜHF 2. Sınıf

İfa Yeri ve 2 Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa

İfa Yeri

İFA YERİ                     Alacaklı dürüstlük kuralına aykırı olmadıktan sonra ifa yerinden başka yerde yapılan ifayı kabule mecbur değildir. İfa Yerinin Belirlenmesi: Edimin mahiyeti yalnızca belirli bir yerde ifa edilmesini gerektirebilir. Belirli …

Hacettepe Anayasa, Hacettepe Hukuk Fakültesi

SİYASAL PARTİ YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

ANAYASA YARGISI

Parti Kapatma… *Siyasi partiler, devletin ülkesi, milletiyle bütünlüğüne aykırı davranamaz. Federal yapıyısavunamaz.*Monarşik partiler yasaktır.*Laiklik esastır.*Sınıf-zümre egemenliği yasaktır.*Diktacı ve total partiler yasaktır.*Siyasi partiler ticaret yapamaz.*Siyasi partiler, yabancı ülkeden mali yardım alamaz.*** …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)