YKS Taban Puanlar

Psikoloji 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Psikoloji 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Psikoloji 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları >Psikoloji Taban Puanları 2023 ve >Psikoloji Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan …

YKS Taban Puanlar

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023

Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023 ve Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 2023 Hukuk Fakültesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hukuk Fakültesi sıralama.  2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları …

Üniversite Bursları

Bir Damla Derneği Burs Başvurusu

Bir Damla Derneği Burs Başvurusu

Bir Damla Derneği Burs Başvurusu Burs veren kurum: Bir Damla Derneği Formu dolduran adayların ön başvuruları Bir Damla Yönetim Kurulu tarafından tek tek gözden geçirilecektir. Seçilen adayların bilgileri 16 Temmuz 2023 tarihinde Bir Damla Derneği’nin sosyal medya hesabından paylaşılacaktır. Başvuruların sonuçlarına ilişkin olarak, başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sonuçlar açıklandığında sosyal medya hesabını takip …

Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 3. Bölüm

DELİLLER Özellikleri: – akla uygun olmalı – gerçekçi olmalı – olayı temsil edici olmalı – muhakeme için önemli olmalı CMK’DA NELER DELİLDİR 1.SANIK BEYANI: – susma hakkı (kimliği dışında) vardır. – yemin verdirmek yasaktır -hiç kimse kendisini veya yakının suçlayıcı beyanatta bulunmaya zorlanamaz. 2.TANIK BEYANI: *Tanıklar dinlenilmeleri için bir davetiye ile çağrılırlar ve gelmemeleri halinde …

Ceza Genel Ceza Hukuku

Ceza Genel Tüm Sene Özet 2. Bölüm

Ceza Hukuku Kanunilik ilkesi   « Kanunsuz suç ve ceza olamaz. ». İşlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafından açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yapılamaz. Fiil işlenmeden, davranış gerçekleşmeden önce ceza yargısında suç olarak öngörülmüş olması ve bu suçun cezasının önceden tespit edilmiş olması gerekir. Kanunsuz suç ve ceza olamaz …

Ceza Genel Ceza Hukuku İÜHF 2. Sınıf

Ceza Genel Tüm Sene Özet 1. Bölüm

CEZA HUKUKU Ceza hukuku, özel hukuk- kamu hukuku ayrımı içerisinde kamu hukuku alt başlığında yer alan bir hukuk dalıdır. Toplum düzenini sağlamaya yönelik kurallar bütünüdür. Ceza hukukunda müeyyide fizikidir. Yani Ceza Kanunu açısından temel müeyyide hürriyeti kısıtlayıcı ceza biçimindedir. CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI 1) Islah edici olmak. 2) Toplumsal düzeni sağlamak. 3) Bu sebepledir ki ceza …

Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku Seçmeli Notları

Arkadaşlar merhaba bu not 2019 yılında yazılmış olup maalesef güncel değişiklikleri içermemekle beraber sizlere rehber olması amacıyla paylaşılmıştır. Not 4 PDF Belgesini içermektedir ve kanun irdelenmiş ardından değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ücretsiz Hukuk notları için sitemizi takip etmeyi unutmayın.

Ceza Özel İÜHF 3. Sınıf

Hakaret Suçu

ceza hukuku

“Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek …

Ceza Özel İÜHF 3. Sınıf

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

eşya hukuku

“Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri …

Ceza Özel İÜHF 3. Sınıf Uncategorized

Cinsel Taciz Suçu

“Madde 105– (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun; a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin …

error: Notlarımızı kopyalayamazsınız :)